Turizm ve Otelcilik

LIPORIENT-01S: Küçük ölçekli (tezgah altı) yağ tutuculara uygulanır. Uygulandığı yağ tutucularda yağ birikiminin önüne geçer. Koku oluşumunu engeller.

LIPORIENT-01GL: Yağlı atık taşıyan giderlere uygulandığında borularda oluşan yağ birikimini engeller. Bu sayede tıkanmaların da önüne geçer.

LIPORIENT-XL: Mutfak terfilerine uygulanır. Uygulandığı terfilerde sıvı katmanın üstünde yağ birikimini engeller. Kokuyu giderir. Terfide biriken çamur miktarını azaltır.

OD01: Tuvaletler, duşlar ve pisuarlardan gelen kötü kokuları giderir. Boruların iç çepherinde biyofilm oluşturarak koku oluşumuna engel olur.

OD02: Yer giderleri ve lavabolar için kullanılır. Boruların en uç noktalarına kadar nüfuz ederek koku oluşumuna engel olur.

OD100: Rögarlarda kullanılır. Rögarlara dökülmesi veya pülvarize edilmesi durumunda ortamda oluşan kötü kokuları giderir.

OD101: Çöp sahalarına ve hayvansal atıklar gibi organik atıkların toplandığı sahalara uygulanır. Yığının üzerine veya yığın kalktıktan sonra zemine pulvarize edildiğinde kötü kokuları keser.

ODORIENT-ARB: Evsel arıtmaları desteklemek için kullanılır. Evsel arıtmaların aşırı yüklenmesinde arıtmanın veriminin düşmesini engeller. Çamur yükünü azaltır. Kokuyu giderir.

ODORIENT-ARB100: Evsel arıtmaların devreye alınmasında kullanılır. Ürünümüz ile devreye alınan arıtmaların çamuru, normal şartlar altında oluşmuş bir çamurdan çok daha yüksek kaliteye sahiptir. Oluşan çamurun çökme süresi normal çamura kıyasla çok kısadır.

ODORIENT-K100: Arıtma tesislerinden gelen, çamur kurutma esnasında ortaya çıkan, dengeleme tanklarında oluşan kötü kokuyu engeller. Dengeleme tanklarına uygulandığında arıtmaya destek olur.

ODORIENT-F100: Foseptiklerden gelen kötü kokuları giderir. Çamur birikimini azaltır. Bu sayede boşaltım sıklığını azaltır.

ODORIENT-F101: Evsel arıtmaların dengeleme tanklarına uygulanır. Dengeleme tanklarında çamur birikimini azaltır, kokuyu giderir, arıtmaya destek olur.

ODORIENT-F10: Mobil tuvaletlere uygulanır. Atıkları tuvaletin içinde indirgemeye başlar ve koku oluşumuna engel olur.