Biz Kimiz?

BIOORIENT Biyoteknoloji hemen hergün hepimizin karşılaştığı çevresel sorunlara doğayla barışık çözümler üretmek için 2007 yılında alanında uzman mikrobiyolog, çevre mühendisi ve biyomühendislerce kurulmuştur. Yurt dışından hiçbir destek almadan iki yıla yakın bir süre tamamen Ar-Ge faaliyetleriyle ürünlerini ithal muadillerinden daha da üstün seviyeye çıkarttıktan sonra kullanıcılarına sunmaya başlamıştır. 2 yılda edindiği tecrübe ve bilgi birikimini tamamen doğaya ve insana dost ürünlerine yansıtan BIOORIENT, bilim ve araştırma heyecanından hiç bir ödün vermeden Türkiye’de bir ilki başarmış olmanın gururuyla yoluna hızla devam etmektedir.

Saygın üniversitelerimiz, TÜBİTAK ve AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ (ERC) gibi devlet kuruluşlarının da desteğini alarak her geçen yıl yeni projeleri yeni ürünlere dönüştürerek, hizmet alanlarını sürekli genişletmektedir.

Yıllık 500 ton üretim kapasitesiyle gerek çevresel biyoteknoloji gerekse tarımsal ve hayvansal biyoteknoloji alanında üretim faaliyeti yapan Bioorient, saf kültür mikroorganizma üretim tesisiyle Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini korumaktadır.

Firmamız bünyesinde bulunan tam teşekküllü mikrobiyoloji ve moleküler biyoloji laboratuvarında, mikrobiyolojik analiz, bakteriyel gen klonlama, genetik analizler ve enzim izolasyonu gibi bir çok testi yapabilmekteyiz. Bunun yanında, çevresel analiz laboratuvarımızda da su ve atık su analizlerinin büyük bir çoğunluğunu yapabilmekteyiz. Bu ikisinin birleşimi olarak çevresel bir çok sorun için, sorunların kaynağından analizine, oradan da mikrobiyolojik çözümüne kadar giden bir süreçte çözüme ulaşabilmekteyiz. Biyolojik olarak giderilebilecek her türlü sorunun çözümünde iddialı olmamızın sebebi öncelikle uzman bilimsel ekibimiz ve arkalarındaki bu laboratuvar altyapısıdır.

Seneler içerisinde, ülkemizde karşılaşılan sorunların çözümü için yaptığımız Ar-Ge çalışmaları neticesinde, ülkemizin ciddi üniversiteleri ve enstitülerinin yanında sözü geçebilecek bir mikroorganizma bankası kurmuş bulunmaktayız. Bu mikroorganizmaların büyük kısmı işlevlerine, saflaştırıldığı ortama ve büyüme koşullarına göre ayrılarak, DNA analizleri ile türleri ve alt türleri belirlenmiş , güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Üretim ve kalite kontrolü yine bu laboratuvarlarımızca yapıldıktan sonra ürünlerimiz kullanıcılarımızla buluşmakta ve ürünlerimizin içerisinde tam olarak hangi mikroorganizma türleri ve reçetelendirilmiş türlerin yoğunluğu tam olarak doğrulanmaktadır.

Yurtdışı menşeili meslektaş firmaların uzun yıllardır ürünlerinde ve üretim şekillerinde hiç bir değişiklik yapmadıklarını farkettiğimizden, aynı hataya düşmemek için, güncel akademik makaleler, yayınlar ve konferansları sık sık takip ederek, özellikle çevresel biyoteknolojide hızla ilerleyen dünyanın gerisinde kalmadan, ürünlerimizi ve mevcut ürün reçetelerimizi sürekli güncel tutmaktayız.

Çevresel biyoteknoloji alanında atık su arıtma mikroorganizmaları içeren ürünlerimiz Türkiye’nin dört bir yanında yüksek verimli organik ve yağ giderimi sağlamaktadır. Bir çok tesis için büyük bir sorun olan ve genellikle arıtma veriminin düşüklüğünden kaynaklanan koku problemlerini çözerek hem tesislerin atık yükünü azaltıp arıtma maliyetlerini düşürmekte hem de kötü koku problemlerini ortadan kaldırmaktayız.

Yüksek verimde KOİ giderimi yapan mikroorganizmalarımız, az sayıda bakteriyle ve daha az oksijenle daha fazla arıtım yaptığından, tesislere gelen anlık yük, kapasite artışı ya da verim düşüklüğünde yüksek arıtım sağlayarak sorunları gidermekte ve arıtma maliyetlerinde gerek elektirik gerekse atık çamur miktarında düşüş yaparak kazanç sağlamaktadır.

Yağ giderici mikroorganizma ürünlerimizle tesislerin organik yağ yükünü %45-55 lere varan oranlarda azaltmakta, tesissatın temizliğini sağlamakta, boru ve pompalardaki tıkanmaların önüne geçmekteyiz.

Büyük binalarda ya da kapasitenin çok yüksek oranda zorlandığı yazlık tesislerde, foseptik ve arıtmalarda oluşan kötü kokuları gideren ve düşük oksijende yüksek arıtma verimi sağlayan foseptik ürünlerimizle bu tür sorunları da çözmüş bulunmaktayız.

Kanalizasyon da ve rögarlarda biriken ve kötü kokulara neden olan organiklerin tamamen doğal ve zahmetsizce bertaraf edilmesini sağlayan faydalı mikroorganizmalarımız sayesinde bu tür alanlarda da koku ve organik giderimini başarıyla yapabilmekteyiz.

BIOORIENT Biyoteknoloji, endüstriyel ve çevre uygulamalarında ürün portfoyünü sürekli ve ihtiyaca yönelik olarak geliştirmektedir. Mikroorganizmalar ve biyolojik arıtmalar üzerine uzmanlaşmış teknik ekiplerimiz sürekli sahada kullanıcılarımızla bire bir ve yerinde temas kurmakta ve birlikte sorunlarına çözüm aramaktadır. İlk ürünümüz ilk kullanıcımıza ulaştığından bu güne kadar %100 müşteri memnuniyeti odaklı çalışmakta ve firmamızın Ar-Ge'den saha ekiplerine kadar her bireyiyle bu servetin sorumluluğunu taşımaktayız.

İyi tarım uygulamaları kapsamında organik tarıma destek olacak, bakteriyel gübreler ve ilaçların da üretim ruhsatlarını almış ve ürün portfoyümüze katmış ve bulunmaktayız.

ISO9001, ISO14001 ve OHSAS18001 kalite belgeleri ve iyi üretim uygulamaları (GMP) belgeleriyle kalitesini her türlü belgeyle de ispatlamaktadır.