Atık Su Arıtımı

ODORIENT-ARB: Evsel arıtmaları desteklemek için kullanılır. Evsel arıtmaların aşırı yüklenmesinde arıtmanın veriminin düşmesini engeller. Çamur yükünü azaltır. Kokuyu giderir.

ODORIENT-ARB100: Evsel arıtmaların devreye alınmasında kullanılır. Ürünümüz ile devreye alınan arıtmaların çamuru, normal şartlar altında oluşmuş bir çamurdan çok daha yüksek kaliteye sahiptir. Oluşan çamurun çökme süresi normal çamura kıyasla çok kısadır.

ODORIENT-ARE: Endüstriyel arıtmalar için kullanılan, bir çok eksende iş yapabilen bakteriler içerir. Endsütriyel arıtmaların verimini artırır.

ODORIENT-EP: Petrol ürünleri, petrol yan ürünleri, gemi sanayi ve gemi tesislerinin arıtmalarında kullanılır. Özellikle hidrokarbonların giderilmesinde kullanılır.

ODORIENT-EC6: Alkoloid bileşikler ve aromatik halkalar içeren arıtmalarda kullanılır. Özellikle tekstil, konserve, tarımsal ürün tesislerinin arıtmalarında etkilidir.

ODORIENT-KIM: Yüzey aktif ve deterjan atıklarını giderir. Özellikle deterjan sanayisinde kullanılır.

ODORIENT-CEL: Selüloz atıklarını giderir. Özellikle kağıt endüstrisi tesislerinin arıtmalarında kullanılır.

ODORIENT-AUG: Petrol ve petrol yan ürünlerinin saçılması ile oluşan kirliliği giderir. Bu hidrokarbonlu uzun zincirli bileşikleri parçalayarak geri dönüşümünü hızlandırır. Doğanın zarar görmesini engeller.

ODORIENT-K100: Arıtma tesislerinden gelen, çamur kurutma esnasında ortaya çıkan, dengeleme tanklarında oluşan kötü kokuyu engeller. Dengeleme tanklarına uygulandığında arıtmaya destek olur.

OD100: Rögarlarda kullanılır. Rögarlara dökülmesi veya pülvarize edilmesi durumunda ortamda oluşan kötü kokuları giderir.

OD101: Çöp sahalarına ve hayvansal atıklar gibi organik atıkların toplandığı sahalara uygulanır. Yığının üzerine veya yığın kalktıktan sonra zemine pulvarize edildiğinde kötü kokuları keser.

ODORIENT-F100: Foseptiklerden gelen kötü kokuları giderir. Çamur birikimini azaltır. Bu sayede boşaltım sıklığını azaltır.

ODORIENT-F101: Evsel arıtmaların dengeleme tanklarına uygulanır. Dengeleme tanklarında çamur birikimini azaltır, kokuyu giderir, arıtmaya destek olur.

ODORIENT-F10: Mobil tuvaletlere uygulanır. Atıkları tuvaletin içinde indirgemeye başlar ve koku oluşumuna engel olur.

ODORIENT-M1: Teknelerin atık tanklarına uygulanır. Uyguladığı durumlarda tuvaletten gelen kötü kokuyu keser.

ODORIENT-M2: Teknelerin gidelerine uygulanır. Giderlerin iç kısmını kaplayarak giderlerden gelen kötü kokuları keser.

ODORIENT-M3: Teknelerin sintinesine uygulanır. Sintinede yağ birikimini azaltır. Bunun yanında sintinede koku oluşturacak bakterilerin üremesine engel olur.

LIPORIENT-XL100: Yağ fazlası olan arıtmalara uygulanır. Özellikle hayvansal ürünler üreten, süt ve süt ürünleri üreten fabrikaların arıtmalarında yüksek yağ giderimi sağlar.

UREMON-01: Toplam azot miktarının azaltılmasında kullanılır. Üre veya toplam azot yükü fazla olan arıtmaları destekler. Azot arıtım verimini artırır. Niktrifikasyon ve denitrifikasyon reaksyonlarını destekler.

UREMON-02: Azot sıkıntısı olan göletlerde kullanılır. Azot yüküne bağlı alg oluşumuna engel olur. Bu sayede göletlerin berraklaşmasını sağlar. Golf sahalarının göletleri, ufak göletler, süs havuzlarında kullanılır.