Hayvancılık

UREMON-03: Büyükbaş, küçükbaş ve evcil hayvanların atıklarına bağlı oluşan kokuların önüne geçer. Kedi kumuna uygulandığında kedi kumunda gelen kokuyu azaltır. Canlılara herhangi bir zararı yoktur.

LIPORIENT-01GL: Yağlı atık taşıyan giderlere uygulandığında borularda oluşan yağ birikimini engeller. Bu sayede tıkanmaların da önüne geçer.

LIPORIENT-XL100: Yağ fazlası olan arıtmalara uygulanır. Özellikle hayvansal ürünler üreten fabrikaların arıtmalarında yüksek yağ giderimi sağlar.

OD101: Çöp sahalarına ve hayvansal atıklar gibi organik atıkların toplandığı sahalara uygulanır. Yığının üzerine veya yığın kalktıktan sonra zemine pulvarize edildiğinde kötü kokuları keser.