Çevre Teknolojileri

LIPORIENT-01GL: Yağlı atık taşıyan giderlere uygulandığında borularda oluşan yağ birikimini engeller. Bu sayede tıkanmaların da önüne geçer.

ODORIENT-EP: Petrol ürünleri, petrol yan ürünleri, gemi sanayi ve gemi tesislerinin arıtmalarında kullanılır. Özellikle hidrokarbonların giderilmesinde kullanılır.

ODORIENT-EC6: Alkoloid bileşikler ve aromatik halkalar içeren arıtmalarda kullanılır. Özellikle tekstil, konserve, tarımsal ürün tesislerinin arıtmalarında etkilidir.

ODORIENT-KIM: Yüzey aktif ve deterjan atıklarını giderir. Özellikle deterjan sanayisinde kullanılır.

ODORIENT-CEL: Selüloz atıklarını giderir. Özellikle kağıt endüstrisi tesislerinin arıtmalarında kullanılır.

ODORIENT-AUG: Petrol ve petrol yan ürünlerinin saçılması ile oluşan kirliliği giderir. Bu hidrokarbonlu uzun zincirli bileşikleri parçalayarak geri dönüşümünü hızlandırır. Doğanın zarar görmesini engeller.

ODORIENT-M1: Teknelerin atık tanklarına uygulanır. Uyguladığı durumlarda tuvaletten gelen kötü kokuyu keser.

ODORIENT-M3: Teknelerin sintinesine uygulanır. Sintinede yağ birikimini azaltır. Bunun yanında sintinede koku oluşturacak bakterilerin üremesine engel olur.

OD100: Rögarlarda kullanılır. Rögarlara dökülmesi veya pülvarize edilmesi durumunda ortamda oluşan kötü kokuları giderir.

OD101: Çöp sahalarına ve hayvansal atıklar gibi organik atıkların toplandığı sahalara uygulanır. Yığının üzerine veya yığın kalktıktan sonra zemine pulvarize edildiğinde kötü kokuları keser.

ODORIENT YOL: Otobüs, uçak ve tren gibi toplu taşıma araçlarının tuvaletlerinde etkin giderim yaparak kokuyu önler.

UREMON-01: Toplam azot miktarının azaltılmasında kullanılır. Üre veya toplam azot yükü fazla olan arıtmaları destekler. Azot arıtım verimini artırır. Niktrifikasyon ve denitrifikasyon reaksyonlarını destekler.

UREMON-02: Azot sıkıntısı olan göletlerde kullanılır. Azot yüküne bağlı alg oluşumuna engel olur. Bu sayede göletlerin berraklaşmasını sağlar. Golf sahalarının göletleri, ufak göletler, süs havuzlarında kullanılır.